Bilimsel Program

10 Eylül 2021 Cuma

12:30 - 13:15
Açılış

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı
Birol Özer

Doğu-Güneydoğu Hepatogastroenteroloji Günleri Başkanı
Mehmet Dursun

Doğu-Güneydoğu Hepatogastroenteroloji Günleri Onursal Başkanı
Halil Değertekin

Tıp Eğitimi
Halil Değertekin
13:15 - 13:30
ARA
13:30 - 14:45
Hepatoselüller karsinoma

Oturum Başkanları: Halis Şimşek, Osman Özdoğan

HCC’de sistemik ardışık tedavi ve immunoterapinin yeri
Abdurahman Işıkdoğan

HCC’nin loko-rejyonel tedavisinde yenilikler ve tartışmalı konular
Ramazan Kutlu

Toplam Sağkalım Oranı: Neden Düşük? Yükseltilebilir mi?
Hikmet Akkız
14:45 - 15:00
ARA
15:00 - 16:15
GEP-NET’ler

Oturum Başkanları: Yüksel Seçkin, Abdullah Oğuz

Tanı
Nazım Ekin

Non-metastatik gastrik karsinoid tümörün tedavi yönetimi
Bahri Çakabay

Metastatik NET’lerde tedavi yönetimi
Zuhat Urakçi
16:15 - 16:30
ARA
16:30 - 17:45
İleri endoskopik görüntüleme yöntemleri

Oturum Başkanları: Ömer Özütemiz, Murat Aladağ, Cem Aygün

Kromoendoskopi (Digital Ve Boya)
Erkin Öztaş

Magnifiye Endoskopi
Mehmet İbiş

Endoskopide Yapay Zeka
Erdem Akbal

11 Eylül 2021 Cumartesi

08:00 - 09:15
NAFLD yönetiminde multidisipliner yaklaşım

Oturum Başkanları: Nurdan Tözün, Abdullah Sonsuz, İbrahim Halil Bahçecioğlu

Hepatoloğun rolü
Yasemin Balaban

Endokrinoloğun rolü
Alpaslan Tuzcu

Cerrahın rolü
Cüneyt Kayaalp
09:15 - 09:30
ARA
09:30 - 10:45
Mide kanseri

Oturum Başkanları: Ercan Gedik, Muhammed Ali Kaplan

Tanı
Ahmet Uyanıkoğlu

Kemoterapi
Mehmet Küçüköner

Cerrahi tedavi
Ulaş Aday
10:45 - 11:00
ARA
11:00 - 12:00
Kolon Poliplerine Güncel Yaklaşım

Oturum Başkanları: Kadir Bal, Mehmet Koruk, Hakan Dursun

Küçük Poliplerde Tedavi Yöntemleri
Feyzullah Uçmak

Kolon Poliplerinde EMR
Sezgin Vatansever

Kolon Poliplerinde ESD
Fatih Aslan
12:00 - 13:00
YEMEK ARASI
13:00 - 13:30
İki beden büyüdüğünü söyleyen hastalar ve Gastroenterolojinin azabı; GİS gazı
Serhat Bor
13:30 - 14:45
Viral hepatitler

Oturum Başkanları: Galip Ersöz, Meral Akdoğan, Kendal Yalçın

Ne zaman kesmeli, ne zamana kadar devam etmeliyim?: Nukleos(t)ide analog tedavi pratiği
Ulus Akarca

Yeni HBV biyomarkırları
Sabahattin Kaymakoğlu

Delta hepatit: Güncel tedavi yaklaşımları
Cihan Yurdaydın
14:45 - 15:00
ARA
15:00 - 16:15
İnflamatuar Barsak Hastalığın (İBH)’da tedavi

Oturum Başkanları: Vahit Yükselen, Bülent Kantarçeken

İBH’da konvansiyonel tedavi
Filiz Akyüz

IBH’da biyolojik ajan kullanımı
Yusuf Ziya Erzin

IBH’da Cerrahi
Ayhan Kuzu
16:15 - 16:30
ARA
16:30 - 17:45
İleri Endoskopik Tedavi Yöntemleri

Oturum Başkanı: Hakan Ümit Ünal

Per-Oral Endoskopik Myotomy
Süleyman Günay

Gastro-Özofajiyal Reflü Hastalığı Ve Komplikasyonlarının Tedavisinde Endoskopik Yöntemler
Cengiz Pata

Obezite Tedavisinde Endoskopik Yöntemler
Ümit Akyüz

12 Eylül 2021 Pazar

08:30 - 09:45
Hepatolojide güncel konular

Oturum Başkanları: Sezai Yılmaz, Zeki Karasu, Ahmet Yekta Tüzün

Otoimmun karaciğer hastalıklarına klinik yaklaşım
Fulya Günşar

Akut-on-kronik karaciğer yetmezliğinin klinik yönetimi
Bülent Değertekin

Ülkemizde karaciğer naklinde mevcut durum ve güncel sorunlar
Yaman Tokat
09:45 - 10:00
ARA
10:00 - 11:15
Çölyak hastalığı

Oturum Başkanları: Nihat Okçu, Mehmet Yalnız, Mustafa Yakut

Çölyak hastalığında seroloji yeterli midir?
Muhsin Kaya

Duodenal biyopside Çölyak hastalığının patolojik ayırıcı tanısı
Fetin Rüştü Yıldız

Çölyak Hastalığında takip ve tedavide yenilikler
Murat Harputluoğlu
11:15 - 11:30
ARA
11:30 - 12:45
Akut pankreatitin lokal komplikasyonlarında tedavi

Oturum Başkanları: Selçuk Dişibeyaz, Bahattin Çiçek

Endoskopik Tedavi Kime? Ne Zaman?
Erkan Parlak

Radyolojik Tedavi Yaklaşımı Kime? Ne Zaman?
Emre Ünal

Cerrahi Tedavi Kime? Ne Zaman?
Yusuf Özoğul
12:45 - 13:00
ARA
13:00 - 13:30
2022 toplantı kararı ve kapanış

11 Eylül 2021 Cumartesi

08:00 - 09:15
Endoskopik ultrasonografi kursu

Oturum Başkanları: Dilek Oğuz, Müjde Soytürk, Ulvi Demirel

Pankreasın kistik hastalıkları ve Endoskopik ultrasonografi
Emrah Alper

Girişimsel Endoskopik ultrasonografi: Kistogastrostomi, nekrozektomi
Mehmet Cindoruk
09:15 - 09:30
ARA
09:30 - 10:45
Endoskopik ultrasonografi kursu

Oturum Başkanları: Dilek Oğuz, Müjde Soytürk, Ulvi Demirel

Endoskopik ultrasonografide örnekleme
Ahmet Bektaş

Erken evre GİS tümörlerinde endoskopik inceleme ve tedavi
Fatih Aslan

Mide subepitelyal lezyonlarında endoskopik ultrasonografi: Ne zaman örnekleme yapalım? Ne zaman takip edelim?
Mehmet Bektaş
13:30 - 14:45
Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanı: Feyzullah Uçmak
13:30-13:40SS-1Crohn hastalığında hastalık aktivitesi ile serum bilirubin, albümin, ürik asit düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesiGizem Bedir Keser,  Nergiz Ekmen
13:40-13:50SS-2Serum ACKR2 Seviyesinin Crohn Hastalığı ve Aktivitesi ile İlişkisiSami Çifçi
13:50-14:00SS-3İnterferon Tedavisi Hepatit Delta Enfeksiyonunun Doğal Seyrini Değiştirebilir Mi? Klinik ve Patolojik bir ÇalışmaÖzgen Ahmet Yıldırım,  Çetin Karaca
14:00-14:10SS-4Anti-TNF ya da immünmodülatörler ile tedavi edilen inflamatuvar bağırsak hastalarında depresyon ve anksiyete sıklığının karşılaştırılmasıEsra Çataltepe,  Nergiz Ekmen
14:10-14:20SS-5Mesalazine kullanımı ile ilişkili miyokarditNurhan Demir
14:20-14:45Tartışma

14:45 - 15:00
ARA
15:00 - 16:15
Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanı: Kadri Atay
15:00-15:10SS-6Kronik Hepatit B’li Hastalarda Nükleot(z)id Analoglarının Karaciğer Fibrozisinin Non-invaziv Belirteçleri Üzerine Olan Etkilerinin AraştırılmasıMustafa Akar
15:10-15:20SS-7Wilson hastasında SARS-COV 2 enfesksiyonu sonrasında gelişen dekompanse siroz olgusuİsmail Acar, Betül Ersöz Acar
15:20-15:30SS-8Obezite şiddetli pankreatit için bir risk faktörü mü?Berat Ebik, Nazım Ekin, Ferhat Bacaksiz
15:30-15:40SS-9Pankreatitin Nadir Bir Komplikasyonu: Pankreatikoplevral FistülTolga Kalayci, Duygu Mergan İliklerden, Mustafa Yeni
15:40-15:50SS-10Geriatrik Hasta Grubunda Üst Gastrointestinal Sistem Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde Endoskopinin YeriMehmet Onder Ekmen, Evrim Kahramanoğlu Aksoy, Yaşar Nazlıgül
15:50-16:15Tartışma

16:15 - 16:30
ARA
16:30 - 17:45
Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanı: Şerif Yılmaz
16:30-16:40SS-11Mide kanserindeD2 lenfadenektomi ile beraber yapılan küratif gastrektomi sonrası sağkalımı belirleyen risk faktörleri Ali Sürmelioğlu, Metin Tilki
16:40-16:50SS-12Gastroduodenal İntussusepsiyona neden olan gist vakasıHüseyin Kaçmaz, Sabri Özdaş, Resul Kuzu
16:50-17:00SS-13Mide Nöroendokrin Tümörlerin kliniğimizde görülme sıklığı, cerrahi deneyimimizAhmet Yüğrük, Ahmet Barış Dİrİm
17:00-17:10SS-14Nadir Bir Olgu Olarak Diyabetik Ketoasidoz, Akut Pankreatit ve Hiperlipidemi Triadı Akut Pankreatite Neden Olan Şiddetli Hiperlipidemi ile Diyabetik Ketoasidoz OlgusuJehat Kılıç
17:10-17:20SS-15At nalı apsesi nedeniyle ameliyat edilen hastalarda köken tayini için yapılan kolonoskopi sonuçları: 30 olguluk tek cerrah deneyimiÖmer Lütfi Akgül, Erkan Dalbaşı
17:20-17:30SS-16Hepatit C hastalarında tedavi yanıtıyla D vitamini düzeyi ilişkisiHaluk Tarik Kani
17:30-17:45Tartışma

Size hatırlatmamızı isterseniz ikonuna tıklayarak etkinlikleri kişisel takvimize ekleyebilirsiniz.

14. Doğu-Güneydoğu Anadolu Hepato-Gastroenteroloji Günleri – 10-12 Eylül 2021 / ONLINE